Obecní úřad

, sídlo orgánů obce a organizační jednotka zastřešující výkon veřejné správy v obci. Plní úkoly, které jsou mu svěřeny zákonem o obcích v rámci samostatné působnosti obce i tzv. přenesené působnosti. Jeho funkcí je rovněž organizační a administrativní zabezpečení činnosti orgánů obce.

Související hesla