Oblast holarktická

, Holoarktis – společný název pro oblast palearktickou a oblast nearktickou. Po dlouhá geologická období byla Eurasie od Severní Ameriky oddělena mořem, a proto zde vznikaly samostatné fauny. Během pleistocénu a třetihor byly oba kontinenty opakovaně spojeny pevninským mostem (zejm. v místech Beringovy úžiny). Docházelo k pronikání zvířat z Eurasie do Ameriky a k výměně faun. Tyto výhodné podmínky pro šíření fauny (Beringův most byl v určitých obdobích, pravděpodobně ještě po posledním glaciálu, zalesněn) trvaly několik miliónů let. Výsledkem jsou velké rozdíly a zároveň i překvapující shoda ve fauně obou oblastí. Fauna oblasti holarktické je ovlivněna ledovými dobami. V době maximálního zalednění byla přibližně polovina oblasti pokryta ledem. Na severu oblasti holarktické (severně od izotermy 10 °C), v oblasti tundry a lesotundry, žijí endemité liška polární (Alopex lagopus), pižmoň (Ovibos moschatus) a sovice sněžná (Nyctea scandiaca).

Související hesla