Oblast nearktická

, zoogeografická oblast zahrnující mimotropické území Severní Ameriky včetně ostrova New Foundland a Grónska. Zahrnuje pásmo nivální, které přechází do tundry a širokého pásma jehličnatého lesa. Pod nimi jsou ve směru poledníků pásma: na východě opadavý les, uprostřed stepi (prérie) a na západě komplex hor, pouští, jehličnatých lesů a tvrdolistých hájů. V oblasti nearktické žijí živočišné druhy běžné v palearktické oblasti (popř. druhy vikariantní) i druhy, které žijí zároveň v oblasti neotropické. Endemité jsou např. vidloroh, zástupci několika rodů hlodavců, z ptáků krocani. Z oblasti neotropické pronikli do oblasti nearktické např. opossum a pekari.

Související hesla