Oblast neotropická

, zoogeografická oblast zahrnující Jižní a Střední Ameriku, tropickou část Mexika a ostrovy v Karibském moři. Severovýchod pokrývají biomy tropických lesů, jihozápad biomy savan, pamp a křovinatých stepí. Na západě se táhne pásmo velehor a horských a pobřežních pouští, na jihu kontinentu je subarktické klima. Různost životních prostředí se odráží i v pestrosti fauny. Během třetihor, kdy byla Jižní Amerika oddělena od ostatních pevnin včetně Severní Ameriky, vznikla zde svérázná fauna (např. chudozubí, ploskonosé opice, tukani). Zachovala se zde také původní fauna vačnatců, kteří obstáli v konkurenci s placentály, zatímco v ostatních částech světa vyhynuli. V oblasti neotropické zcela chyběli např. sudokopytníci a šelmy, kteří sem pronikli v několika vlnách až na konci třetihor, kdy došlo k suchozemskému spojení Jižní a Severní Ameriky. Směrem na sever se šířilo z oblasti neotropické jen málo forem, např. opossum, pásovec devítipásý a pekari.

Související hesla