Oblast orientální

, zoogeografická oblast zahrnující Přední a Zadní Indii, jižní Čínu a ostrovy Šrí Lanka (Cejlon), Jáva, Borneo, Taiwan a Filipíny. Její hranice s oblastí australskou se označuje jako přechodná podoblast indoaustralská. Převažuje tropický les, v současnosti stále více potlačovaný těžbou. Oblast orientální se považuje za vývojové centrum mnoha skupin živočichů a křižovatku cest jejich šíření. Z endemitů zde žijí např. letuchy a pandy. Kromě sousední oblasti palearktické má oblast orientální úzké vztahy k oblasti etiopské.

Související hesla