Oblast palearktická

, zoogeografická oblast zahrnující téměř celou Eurasii, od Britského souostroví na východ až po Beringovu úžinu, dále Japonsko a na jihu dosahuje až k hranicím Indie a Indočíny. Ve Středomoří zasahuje oblast palearktická do severní Afriky, která byla v třetihorách v místech Gibraltaru, Sicílie a Itálie spojena s evropským kontinentem. Sever oblasti palearktické pokrývá nivální pásmo, dále tundry a tajgy, střední část Asie pokrývají rozsáhlé stepi a pouště. Na severu je fauna blízce příbuzná fauně oblasti nearktické, směrem na jih přibývají prvky, které sem pronikly z oblasti orientální. Vlivem glaciálů došlo k disjunkci areálů mnoha živočišných i rostlinných taxonů.

Související hesla