Oblongáta

, prodloužené písmo – ozdobná forma minuskulních listinných písmen karolínského okrouhlého písma a písma gotického. Užívala se ve 13. a 14. stol. k psaní prvních řádků listin.