Obnovené zřízení zemské

, zemský ústavní zákon Ferdinanda II. Habsburského, vydaný bez souhlasu sněmu pro Čechy 10. 5. 1627 a pro Moravu 10. 5. 1628. Obnovené zřízení zemské vyhlašovalo dědičnost českého trůnu v habsburském rodě a povolovalo jedině katolické náboženství. Duchovní stav dostal na sněmu první místo, královská města pouze jeden hlas; němčina zrovnoprávněna s češtinou, sněmům ponecháno právo povolovat berní a zemské hotovosti, ústní řízení nahrazeno písemným. Obnovené zřízení zemské obsahovalo ustanovení státního, soukromého a trestního práva, předpisy týkající se soudního a deskového řádu, připojena byla Svatováclavská smlouva z roku 1517 a Narovnání o hory a kovy z 1575. V roce 1640 (1650 na Moravě) doplněno Královskými deklaratoriemi a novelami, sbírkou královských rezolucí, vysvětlení a nových ustanovení. Obnovené zřízení zemské právně utvrzovalo podřízení českých zemí habsburskému absolutismu. Důležitý pramen zemského práva. V platnosti až do roku 1848.

Související hesla