Obřad

, symbolický úkon, ceremonie; slavnostní provádění náboženského, společenského, státního, rodinného a jiného aktu. Má přesnými nebo pružnějšími pravidly určený postup slov, gest, pohybů, uspořádání prostoru a časového průběhu. V náboženství je typický pro vnější kult; zejm. v katolické církvi se obřadem rozumí též typ bohoslužby podle původu, např. obřad latinský, byzantský, východosyrský, arménský. Viz též rituál, ritus.

Související hesla