Obrazy hanby

, v italském světském renesančním malířství 14. a 15. stol. zobrazování těch, kteří se v italských městech vzbouřili proti vládě, dočasně získali moc, dopustili se podvodů ap. Obrazy hanby aktuálně a příkře odrážely dobové rozpory.