Obrist Hermann

, švýcarský sochař, průmyslový výtvarník a teoretik; významný představitel secese. Pod vlivem Williama Morrise usiloval o obnovu řemesla a dobového stylu bez historických reminiscencí. Jeho díla hýří dekorativními arabeskami; ponechával ozdobě veškerou volnost. Založil ateliér uměleckého vyšívání. Autor návrhů pomníků, náhrobků a kašen (Sloupový památník, kašna v Essenu). Autor teoretické práce Neue Möglichkeiten in der bildenden Kunst (Nové možnosti ve výtvarném umění).