Obřízka

, chirurgické odstranění předkožky pyjové chlapců nebo poštěváčku u dívek; a) u chlapců jedno ze základních ustanovení judaismu vyplývající z tóry, podle něhož musí být každému novorozenci mužského pohlaví odstraněna předkožka pohlavního údu. Obřízka je viditelným znamením smlouvy mezi Abrahamem a Hospodinem. Zpravidla se provádí osmý den po narození dítěte. Obřízku dodržují všechny směry judaismu, včetně liberálního, podrobují se jí i konvertité (viz též konvertita). Praktikuje se i v náboženském rituálu islámu a u řady etnik v Asii, Africe a Austrálii. Provádí se též z důvodů hygienických nebo léčebných; b) součást ženských iniciačních obřadů některých etnik v Africe, Austrálii a Asii.

Ottův slovník naučný: Obřízka

Obřízka (lat. circumcisio) jest operativní výkon, jímž se předkožka mužského údu pohlavního odřezává. Nehledě k momentu rituálnímu, vykonává se tak, že předkožka se povytáhne a v jakousi vidlici nebo svorku zachytí, načež se odřízne, kdežto vnitřní její list nehtem se rozruší. Rána se potom vyssaje a obváže. Je snadno pochopitelno, že takovýmto způsobem rána snadno se může nakaziti. U Isráélitův obřízka udržovala se stále, vyjímaje doby úpadku, kdy násilným povytahováním kůže přes žalud (epispasmus) snažili se zakrýti stopy její. Podobným asi způsobem jako u mužů vykonává se obřízka u mnohých kmenův afrických, malajských a indiánských také u žen, při čem zhusta i poštiváček a hřebínky bývají odřezávány.

Související hesla