Ochridská škola

, bulharská literární škola, kterou založil na přelomu 9. a 10. stol. u Ohridského jezera Kliment Ochridský. Ochridská škola šířila bohoslužebnou literaturu na území západní Makedonie, vychovávala žáky v duchu Klimentovy homiletiky a vytvořila literárně kazatelskou tradici.

Související hesla