Odbory

, organizace zaměstnanců k hájení a prosazování mzdových, pracovních a sociálních zájmů zaměstnanců vůči zaměstnavatelům. Svým vlivem na parlamenty a vlády se snaží prosazovat též společensko-politické požadavky. Organizovány buď podle výrobních odvětví, respektive charakteru zaměstnavatelské organizace, nebo podle celkové politické orientace. Hlavní formou prosazování zájmů odborů je písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a odbory, dále účast na rozhodování při řízení podniku a v nejkrajnějším případě stávka. Ve světě je v odborech organizováno asi 350 mil. zaměstnanců. Viz též tripartita.

Související hesla