Odpadnutí od víry

, apostáze – v křesťanství dobrovolné odepření souhlasu s vírou církve; ztotožňuje se také s vystoupením z církve. Pokud člen církve tento úkon učiní v plném vědomí, přerušuje se skutečně jeho spojení s církví, aniž by to, podle církevního přesvědčení, bylo na újmu faktu, že je pokřtěn. Viz též exkomunikace.

Související hesla