Odysseus

, řecká mytologie král na ostrově Ithaka, hrdina trójské války, proslulý svou chytrostí, výmluvností i statečností. Na jeho radu sestrojili Řekové dřevěného koně (viz též trójský kůň), pomocí něhož se zmocnili Tróje. Při návratu do vlasti, který trval 10 let, prožil četná fantastická dobrodružství (boj s Kyklópy, setkání se Sirénami, proplutí mezi Skyllou a Charybdou, pobyt u čarodějnice Kirké aj.). Po návratu na Ithaku byl nucen ztrestat nápadníky své ženy Pénelopy. Bloudění Odyssea námětem Homérovy Odyssey. Přeneseně odysea – dlouhá obtížná pouť, pestré životní osudy.

Související hesla