Oersted Hans Christian

, dánský fyzik; profesor na univerzitě v Kodani. Člen Královské společnosti v Londýně. Podnikl studijní cestu po univerzitách v Německu, Nizozemí a Francii. Založil v Dánsku Přírodovědeckou společnost. Jako první objasnil vztah mezi elektřinou a magnetismem, protože objevil magnetické účinky elektrického proudu. Položil základy elektromagnetismu jako nového odvětví fyziky.

Ottův slovník naučný: Oersted Hans Christian

Oersted Hans Christian (* 1777 v Rudkjöbingu na Langelandu – † 1851 v Kodani), objevitel elektromagnetismu, studoval universitu v Kodani, kde se stal jako mladík dvaadvacetiletý assistentem farmacie při lékařské fakultě. V l. 1801 – 1803 cestoval po Německu, Hollandsku a Francii, tři léta po návratě svém jmenován professorem fysiky v Kodani. V l. 1812 a 1813 konal nové cesty a vydal v Berlíně spis Ansicht über die chemischen Naturgesetze, durch die neueren Entdeckungen gewonnen, který se přimykal k dřívějšimu pojednání jeho Ideen zu einer neuen Architektonik der Naturmetaphysik (Berlín, 1802) tou základní myšlenkou, že všecky síly přírodní, jak se jeví člověku, jsou projevy jedné a téže mohutnosti. V Paříži Oersted vydal s Marcelem de Serres Recherches sur l'identité des forces électriques et chimiques, což jest překladem výše vzpomenutého spisu Ansichten atd. V letech 1822 – 23 Oersted cestoval po Anglii, vrátiv se založil v Dánsku přírodovědeckou společnost, jejímž účelem bylo pěstovati vědy přírodní a šířiti je hlavně veřejnými přednáškami populárními. R. 1829 Oersted stal se ředitelem polytechniky v Kodani. Oersted proslavil se zejména objevem elektromagnetického účinku proudu galvanického. Popis a rozbor pokusů k tomuto objevu směřujících Oersted uveřejnil v pojednání Experimenta circa efficaciam conflictus electrici in acum magneticam (Hafniae, 1820), jež téhož roku doslova otištěno v Schweiggerově »Journal d. Chemie u. Physi▽ a přeloženo do němčiny v Gilbertových Annálech. Oersted zabýval se též otázkou o stlačitelnosti kapalin a sestrojil přístroj, kterým lze tuto stlačitelnost stanoviti; zdokonalil Coulombovy váhy pro měřeni elektrostatická přivěšením malé magnetky pod tyčinku nesoucí těleso elektrované, aby stroj měl určitou polohu rovnovážnou; ze zjevu stáčení polarisační roviny světla v poli magnetickém vyslovil domněnku, že jest světlo úkazem elektromagnetickým. Od r. 1814 až do své smrti, tedy po 17 let, Oersted vydával »Oversigt over det Kongl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger atd.«, v nichž uveřejnil četná svá pojednání. Byl dále spolupracovníkem 51svazkového díla »Tidskrift for Naturvidenskaberne« (1822 – 1828). Vedle toho napsal: Naturlaerens mechaniske Deel (Kodaň, 1844; německý překlad v Brunšviku, 1851); Aanden in Naturen (2 díly, Kodaň, 1849 – 1850; německý překlad »Geist in der Natur« v 6. vyd., Lip., 1874); To Capitler af det Skjönues Naturläre (Kodaň, 1845; německý překlad: Naturlehre d. Schönen od H. Zeise, Hamburk, 1845); Den almindelige Naturläres Aand og Väsen (t., 1847); Précis d'une série d'expériences sur Ie diamagnétisme (t., 1848). Tamže vyšlo též »Samlede og efterladte Skrifter« 9 sv. (1850 – 52). nvk.

Související hesla