Ohlasová poezie

, česká básnická škola 1. pol. 19. stol., jejímž zakladatelem a hlavním představitelem byl F. L. Čelakovský. Ohlasová poezie napodobovala obsah i výraz lidové písně a vznikla jako součást širšího procesu včleňování folkloru do literatury, jenž začal v evropské literatuře od konce 18. stol. Romantický kult lidové kultury a poezie se rozvinul ve sběru lidových písní, pohádek, pověstí a přísloví a postupně i v jejich literárním napodobování v próze i poezii. Ohlasovou poezii pěstovali i autoři v dalších slovanských zemích, mj. T. Ševčenko.

Související hesla