Ohrazování

, scelování občinové a rolnické půdy v 15. – 19. stol. v Anglii, prováděné ve velkých ohrazených pastvinářských a později obilnářských celcích. Důsledkem ohrazování bylo vedle zvýšení zemědělské produkce také vyvlastnění drobného rolnictva a vytvoření námezdní síly. Koncem 15. a v 1. pol. 16. stol. bylo ohrazování spojeno s poptávkou po anglické vlně v Nizozemí; vzhledem k jeho negativním dopadům (vylidňování oblastí, doprovázeno řadou povstání) nebylo vládou vždy vítáno (zákony proti ohrazování 1489, 1515, 1533). Později však v důsledku tlaku za zvýšení obilné produkce (v době populační exploze) organizováno státem. Poté v Anglii tradiční ohrazování téměř vymizelo a jeho místo zaujal systém založený na pronájmu půdy.