Ohridské jezero

, Ochridské jezero, makedonsky Ohridsko Ezero, albánsky Liqeni i Ohrit – jezero na Balkánském poloostrově na hranicích Albánie a Makedonie; 367 km2, maximální hloubka 286 m, výška hladiny 695 m n. m. – Krasového původu (zatopené polje). Napájeno podzemním přítokem z Prespanského jezera, vytéká řeka Černý Drin. Výskyt endemické fauny. Makedonská část jezera s městem Ohrid je od roku 1979 součástí světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Související hesla