Oktoich

, sbírka liturgických zpěvů východní církve.

Ottův slovník naučný: Oktoich

Oktojich, z řec. osmiglasnik, bohoslužebná kniha vých. církve, obsahující obřady při večerních bohoslužbách a mších šesti všedních dnův a pro neděli. Všechny tyto písně dělí se na osm hlasů, z nichž každý pěje se po celý týden. Oktojichu užívá se pro všední dny od pondělí po Všech svatých do soboty před nedělí masopustní, pro neděle pak ode Všech svatých do páté neděle postní. Zpěv všech osmi hlasů postupně po osm neděl sluje v církevním řádě »stolp« (sloup). Všech stolpů během roku bývá šest. Oktojich notový obsahuje nápěvy církevních písní, založené na osmi hlasech. Vydán byl v Moskvě k rozkazu synodu v l. 1870 – 72. Založen jest na hudebním systému Jana Damaskina a obsahuje práce církevních skladatelů starších i novějších.