Oktrojovaná říšská ústava

, též Stadionova ústava – ústava vydaná pro Rakousko 4. 3. 1849, veřejně vyhlášená 7. 3. 1849 (současně rozehnán kroměřížský sněm); centralistická. Rakousko stanoveno jako dědičná monarchie v čele s císařem, který měl ve spojení s dvoukomorovým říšským sněmem zákonodárnou moc. Výkonnou mocí byli pověřeni ministři, odpovědní císaři. Zřízena říšská rada jako panovníkův poradní orgán (jím jmenovaný), volební právo do dolní sněmovny omezeno vysokým censem. 31. 12. 1851 zrušena. Viz též silvestrovské patenty.

Související hesla