Oligarchie

, zpravidla vláda nejbohatších. Též označení vlády malé skupiny, která svou moc užívá k zištným cílům. Oligarchie poprvé definována Platónem a Aristotelem. Oligarchické struktury existují i v moderních demokratických systémech (např. selektivnost informací). Z řeckého oligarchia, vláda menšiny. Viz též aristokracie.

Související hesla