Olymp

, starořecky Olympos, novořecky Olimbos – nejvyšší vrchol stejnojmenného horského masívu v severním Řecku; 2 917 m n. m. Tvořen vápenci a břidlicemi. Dolní část svahů kryjí macchie a listnaté lesy, výše lesy borové. Turistická oblast. – V řecké mytologii sídlo boha Dia a ostatních olympských bohů.

Ottův slovník naučný: Olymp

Olymp thessalský, osamělá horská skupina mezi Thermským zálivem, údolím Tempy a horami Kambunskými, nejvyšší a nejimposantnější v Řecku. Dělí se ve dvě části, debřemi Kanalií a Karyo u rozdělené, v Nižší Olymp v j. a ve Vyšší Olymp na s. Nižší Olymp svažuje se zvolna, má boky porostlé háji platanů, vavřínů, kaštanův a rozsáhlými bukovinami, jeho nejvyšší témě pak zdvihá se do výše 1500 m. Na všech téměř stranách obklopují jej údolí bystřin, vtékajících do Péneia, Titarésia anebo do jezera Nezera. Severněji zdvihá se Vyšší Olymp se strmými boky, téměř bez vegetace, nejvyšší bod zdvihá se do výše 2973 m. Toť místo i v létě sněhem se stkvějící, jejž sluší pokládati za křišťálové paláce bohů řecké báje. Podnes není témě Olympa náležitě prozkoumáno.

Související hesla