Operace vojenská

, forma bojové činnosti na vyšší než taktické úrovni, s předem plánovanou a řízenou věcnou i časovou synchronizací; způsob řízení (velení) této činnosti. Tvoří ji souhrn vzájemně závislých druhů bojové činnosti a boje (především úder, útok, protiútok, obrana, ústup, přesun) za účasti většiny druhů vojsk, probíhající na několika bojištích a směrech současně.

Související hesla