Operační jednotka

, výpočetní technika základní stavební blok počítače; tvořen zpravidla řadičem, aritmetickou jednotkou a operační pamětí.

Související hesla