Oportunismus


1. pasívní přizpůsobování se okolnostem, opouštění zásad ve prospěch okamžitých dílčích výhod. Bezzásadovost, opatrnictví;
2. v komunistické ideologii ustoupení části vedení dělnických stran od konfrontační revoluční třídní politiky.

Související hesla