Orbis pictus

, svět nakreslený v obrazech. Podle díla J. A. Komenského Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelný v obrazech).