Ordo amoris

, řád lásky; ve filozofii M. Schelera vyjádření skutečnosti, že základním pozitivním a původním aktem účasti člověka na dění ostatních jsoucen je láska, která ve svém celku nutně míří k Bohu.