Orgán statutární

, orgán, který je podle zákona, smlouvy o zřízení právnické osoby nebo zakládací listiny oprávněn činit jménem právnické osoby právní úkony ve všech věcech. Může jím být jednotlivec (např. jednatel) nebo kolektiv (např. představenstvo).

Související hesla