Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

, anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO – specializovaná organizace OSN, založená v listopadu 1946, se sídlem v Paříži. Usiluje o zabezpečení mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výchovy a kultury. V roce 1972 byla v jejím rámci přijata úmluva, která má chránit světové kulturní a přírodní dědictví (tj. nejvýznamnější kulturní a přírodní památky, které tvoří společné dědictví všech národů). V roce 1984 byla Velkou Británií a USA obviněna z levicové předpojatosti; oba státy z organizace vystoupily (jejich příspěvky činily 30 % rozpočtu).

Související hesla