Organizace veřejné správy

, organizační výstavba veřejné správy; je ohraničena typově jako organizace institucionální, druhově jako organizace formální. Právní problematika organizace veřejné správy se dotýká zejm. subjektů a vykonavatelů veřejné správy, institucionálního uspořádání veřejné správy do větších celků (soustav), klasifikace vykonavatelů, jejich zřizování i stanovování jejich působnosti a pravomoci. V organizaci veřejné správy se uplatňují zejm. centralizace a decentralizace, koncentrace a dekoncentrace, nadřízenost a podřízenost. Organizace veřejné správy je upravena organizačními akty, které svou povahou jsou formálním opatřením právním (např. zákon) nebo interním. Základy Organizace veřejné správy ČR jsou obsaženy v Ústavě ČR, zejm. pokud jde o zřizování, působnosti a pravomoci správních úřadů. Organizace veřejné správy ČR tvoří stát, obce a vyšší samosprávné celky, jiné samosprávné celky, ostatní subjekty veřejného a soukromého práva. Tyto subjekty realizují své úkoly zpravidla prostřednictvím svých orgánů jako vykonavatelů veřejné správy. Vykonavateli státní správy jsou vláda, ministerstva, jiné správní úřady, veřejné ozbrojené sbory nebo jiné veřejné sbory, jiné subjekty, na které byl výkon státní správy přenesen nebo jimž byl propůjčen. Vykonavateli ostatní veřejné správy jsou např. orgány územní nebo zájmové samosprávy, právnické osoby typu zdravotní pojišťovny.

Související hesla