Orientace hodnotové

, souhrn hodnot v lidské společnosti, které významným způsobem ovlivňují jednání jednotlivců i skupin, jsou hierarchicky uspořádány a mají své ohnisko, v němž se soustřeďuje jejich působení. Orientace hodnotové se vyvíjejí a mění s vývojem společnosti.

Související hesla