Orkán

a) nejvyšší stupeň dvanáctidílné Beaufortovy stupnice síly větru; odpovídá rychlostem větru větším než 118 km/h; b) v německé literatuře někdy název pro tropickou cyklónu.

Ottův slovník naučný: Orkán

Orkán (něm. Orkan, nizozem. orkaan, angl. hurricane, franc. ouragan, špan. huracan) nazývá se prudký vítr, který urazí nejméně 40 m za vteřinu neb 140 km za hod., kteréžto rychlosti odpovídá tlak asi 150 kg na plochu 1 m2. Orkán jest z vichřic nejprudší, jenž se v každé stupnici pro odhadování síly větru označuje stupněm nejvyšším. Velikou svou silou orkán poráží vše, co se mu do cesty staví, lidi, stromy, vozy, stavení a j., a pustoší mnohdy celé krajiny. Objevuje se v barom. minimech, mají-li tato na malou vzdálenost veliké rozdíly tlaku (gradienty). V mírném páse bývá obyčejně omezen na část vzduchového víru vyplňujícího barom. minimum, v tropech naproti tomu bouří v celém víru. V Evropě mají některé vichřice atlantské prudkost orkánu. Při vichřici dne 22. pros. 1894 jednotlivé přívaly větru vykazovaly v Anglii rychlost 40 – 68 m za vteřinu. Na věži Eiffelově anemometr dne 12. a 13. list. 1894 udával rychlost až 50 m za vteřinu. Také bóra na pobřeží moře Jaderského a mistral na již. pobřeží Francie nabývají v jednotlivých případech prudkosti orkánu. Větší rychlost a zhoubnější ještě účinky nežli v páse mírném a studeném vykazují orkány tropické, jež bývají doprovázeny gradienty až 45 mm. Znamé v tom ohledu jsou hurrikány nebo orkány západo-indické, taifuny čínské, cyklony bengálské a j. Ag.

Související hesla