Orley Barend

, nizozemský malíř; činný v Bruselu. Ovlivněn Raffaelem. Autor oltářních obrazů a podobizen, později i řady předloh pro nástěnné koberce a kostelní vitráže. Od roku 1518 dvorní malíř regentky Markéty Rakouské, poté Marie Uherské. Z díla: Oplakávání Krista, Oltář s Posledním soudem.

Ottův slovník naučný: Orley Barend

van Orley Barend (Bernard), malíř nizozemský (* as 1490 v Brusselu – † 1541 t.), cvičil se sprvu dle Gerarda Davida, později dle školy Raffaelovy. Vrátiv se z Italie stal se dvorním malířem Karla V., pro kterého komponoval honební výjevy jako předložky k čalounům. Návrhy na gobeliny objednávaly u něho také Marie Uherská, vladařka Nizozemska, a Markéta z Parmy, do jejichž služeb O. vstoupil. O-ův význam spočívá v zavedení vlaského způsobu do malířství nizozemského. O. druží se tím k nejprvnějším »italikům«, jakými byli též Schoreel a Mabuse. Ve vídeňském museu se nacházející oltář s výjevy ze života sv. Tomáše a Matiáše malován jest ještě dle způsobu nizozem., obraz Oplakávání Krista z r. 1521 v museu brusselském jeví již vlaské vlivy, které zvláště jasně seznati lze z Posledního soudu v chrámě sv. Jakuba v Antverpách a z oltářních maleb v kostele Panny Marie v Lubeku. F. H-s.