Orlické hory

, polsky Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie – pohoří ve východních Čechách a v Polsku; nejvyšší Velká Deštná, 1 115 m n. m. Hornatina s plochými vrcholy, dva rovnoběžné hřbety odděleny hlubokým hraničním údolím Divoké Orlice. Tvořeny hlubinnými vyvřelinami, rulami a křídovými sedimenty. Zbytky přirozených horských smrčin a bučin; část porostů je devastována průmyslovými emisemi. – Turistická oblast; hlavní střediska Deštné v Orlických horách, Říčky, Rokytnice v Orlických horách; v Polsku Zieleniec. CHKO Orlické hory (204 km2, vyhlášena 1969).

Související hesla