Oslo

, hlavní město Norska, na březích Oslofjordu; 499 700 obyvatel (1998). Politické, hospodářské, kulturní a finanční středisko státu. V Oslo a blízkém okolí je soustředěna více než čtvrtina průmyslové výroby Norska; převládá průmysl strojírenský, loďařský, elektrotechnický, dřevozpracující, potravinářský, polygrafický. Námořní přístav. Dopravní křižovatka; mezinárodní letiště, metro. Řada muzeí (zejm. na poloostrově Bygdøy), divadla, opera, filharmonie. Univerzita (1811) a jiné vysoké školy, Norská akademie věd, vědeckovýzkumné ústavy. Severozápadně od Osla je sportovní středisko Holmenkollen. V centru města dominují moderní budovy (radnice z 1950), významný je Frognerův park s plastikami G. Vigelanda. – Oslo bylo založeno 1048. Koncem 11. stol. založeno biskupství, ve 13. stol. vybudován hrad Akershus. 1624 město zničeno požárem a znovu vystavěno na současném místě. Od roku 1905 hlavní město samostatného Norska. 1624 – 1877 název Christiania, 1877 – 1924 Kristiania.

Související hesla