Osma

, sdružení osmi malířů, kteří vystoupili na společné výstavě v Praze 1907: Češi O. Kubín, A. Procházka, B. Kubišta, E. Filla a Němci B. Feigl, M. Horb (1882 – 1907) a W. Nowak. Anonymně se připojil E. A. Longen, který jako tehdejší žák pražské Akademie nesměl vystavovat. První výstava nevzbudila téměř žádný ohlas. Druhá výstava v roce 1908 (bez zesnulého M. Horba a bez O. Kubína, jenž pobýval ve Francii, přistoupil V. Beneš a L. Procházková) se dočkala silného odporu veřejnosti a také negativních ohlasů kritiky. Mezi zastánce patřil zejm. M. Brod a F. X. Šalda. 1909 Osma vstoupila do Spolku výtvarných umělců Mánes. – Osma spojena s počátky moderního českého umění; členové se hlásili k expresionismu a zejm. k dílu E. Muncha a V. van Gogha. Teoretickými mluvčími byli B. Kubišta a E. Filla.

Související hesla