Osman I.

, turecký sultán; od roku 1281 vládce osmanských Turků. Jeho vláda někdy datována od 1299 (rozpad státu maloasijských Seldžuků). Zakladatel osmanské dynastie, která vládla v Osmanské říši do vzniku Turecké republiky.

Ottův slovník naučný: Osman I.

Osmán I., příjmením Gází, t. j. výbojce, syn Ertogrula. Nastoupiv po otci svém v náčelnictví svého kmene r. 1288, stal se při rozpadnutí říše Seldžúkovské r. 1299 samostatným vladařem i vládl od r. 1299 do r. 1326, kdy ujal se vlády jeho syn Orchán. Jako zakladatel Ottomanské monarchie dal své jméno nejen národu (áli Osmán = rodina Osmánova= národ turecký), ale i říši. I západní turečtina, jež s ním počíná býti jazykem literatury, obdržuje po něm své jméno osmán-ly, t. j. osmánština. Z Osmán odvozuje se i evropský název Ottoman. Dk.

Související hesla