Osmidílná cesta

, poslední ze čtyř vznešených pravd buddhismu, podávající návod k překonání žízně po životě a tím i k zániku strasti. Jedná se o pravý názor, rozhodnutí, řeč, jednání, žití, snažení, bdělost a soustředění. Pravá řeč, jednání a žití jsou základem buddhistické morálky; rozvedeny v tzv. patero ctností (zdržení se zabíjení, krádeže, sexuální nevázanosti, lhaní a požívání opojných nápojů), jsou závaznými normami chování příslušníků buddhistické obce (sanghy). Pravý názor a rozhodnutí tvoří moudrost, jejímž jádrem je poznání, že každá jevová existence je netrvalá, strastná a prostá svébytné podstaty; žádnou z fyzických či psychických složek jedince nelze označit za trvalou podstatu člověka. Poslední tři stupně osmidílné cesty se souhrnně nazývají samádhi (soustředěnost) a vrcholí nirvánou, vymezenou jako odstranění nevědomosti a tím i celého komplexu myšlení a motivací, jež z ní vyrůstají.

Související hesla