Osobní archív

, archívní fond, jehož původcem byla fyzická osoba (též osobní fond, osobní pozůstalost, písemná pozůstalost).