Osobní úvěr

, bankovní úvěr poskytovaný fyzickým osobám bez zvláštního zajištění. Jeho poskytování má zjednodušený průběh, podmínky bývají často standardizovány, má zpravidla krátkodobou splatnost a maximální výše je limitována (např. několinásobkem měsíčního příjmu).