Ostrovní oblouk

, obloukovitý řetěz ostrovů (např. Japonsko, Aleuty) oddělující okrajové moře od oceánu. Typickým rysem ostrovních oblouků jsou výrazné gravitační a magnetické anomálie, seismická aktivita a intenzívní vulkanismus andezitového typu. Ostrovní oblouky jsou místa subdukce oceánské kůry pod kůru pevninskou.

Související hesla