Ostrovský klášter

, druhé nejstarší mužské benediktinské opatství v Čechách. Ostrovský klášter se nacházel na vltavském ostrově nedaleko dnešní Davle; založen v roce 999 Boleslavem III. Proslulý svým scriptoriem. Po smrti Přemysla II. Otakara vypleněn braniborskými oddíly, za husitských válek pobořen a mniši vyhnáni. 1517 opatství přeneseno do kláštera Sv. Jana pod Skalou.

Ottův slovník naučný: Ostrovský klášter

Ostrov nebo Klášter sv. Kiliána na Ostrově, nepatrné zříceniny kláštera t., nad městečkem Davlemi, kde Vltava tvoří ostrov, a naproti vrchu Třestibohu, v hejtm. smíchovském a v okr. zbraslavském. Klášter založil Boleslav II. r. 999, do něhož syn jeho Boleslav III. povolal řeholníky z Bavorského Altaichu s opatem Lambertem, při čemž klášteru daroval Sázavu, Sedlec, Mechenice, Vodochody, Zaječí a Blažim. Nástupcové jeho na trůně čes. hojně rozmnožovali jmění klášterní nejen statky pozemskými, nýbrž i kostelními potřebami. Po smrti Přemysla II. vyplenili klášter a 24 okolních jeho vsí Braniboři. R. 1310 obdržel klášter bullu, v níž mu papež Kliment V. potvrzuje všechny statky a práva ke kostelům a požitkům ze 48 vsí a dvorů, z městečka Davle a z 5 proboštství. Za bouří husitských klášter pozbyl mnoha statkův a sám stal se zříceninou. Po utišení bouří těchto navrátil se opat s několika mnichy do zříceného a ochuzeného kláštera; ale všechno namáhání povznésti klášter k bývalé slávě bylo marno. Proto opat Jan V. opustil klášter, zvoliv si (1517) za nové sídlo posavadní proboštství klášterní u sv. Jana pod Skalou, odkud pak psali se jeho nástupcové v úřadě opatském »u sv. Jana Křt. na Ostrově a ve Skalách nebo pod Skaloų. Klášterství na Ostrově propustil (1530) pak opat Jan V. v zápisné držení Petru Vosovskému za roční úrok 45 grošův. Za opata Matouše Ferdinanda Zoubka z Bílenberka náleželo ke klášternímu panství na Ostrově městečko Davle, kostel sv. Kiliána, vsi Bojanovice, Hvozdnice, Masečín, Sloup a dva díly ve Štěchovicích, co vše bylo přivtěleno ke klášteru u sv. Jana pod Skalou, po jehož zrušení r. 1785 klášterství ostrovské spojeno se Slapy. R. 1799 nalezena v ssutinách litá bronzová podoba Spasitele ze stol. X., chová se v Čes. museu. – Srv. Smíchovsko a Zbraslavsko (Smíchov, 1899, str. 201).