Otis James

, americký právník a politik; od roku 1761 vlivný obhájce koloniálních práv vůči britské metropoli. 1764 vyložil ve svém pojednání představy kolonistů o ústavě, založené na přirozenoprávním principu, brzy se však od tohoto stanoviska distancoval.