Ovocné stěny

, palmety – typ husté řadové výsadby ovocných dřevin s plošně tvarovanou korunou ve směru řad. Používají se většinou slaběji rostoucí podnože (např. Lepageova, Werderská, Ruzyňská, Těchobuzická, Italská a Delbartova). Každý typ ovocné stěny má specificky tvarovanou korunu, nejčastěji se užívají při pěstování jabloní, méně u hrušní a broskvoní, ojediněle u jiných druhů ovocných dřevin. Větve se ohýbají do plošných řad o max. šířce 0,8 m, odstraňují se svislé výhony, max. výška koruny je 2 m. Stěny jsou orientovány ve směru sever – jih, většinou vyžadují drátěnou oporu. Jsou náročné na řez a ošetřování, ale dávají nejkvalitnější ovoce, předností je snadná sklizeň. Životnost výsadeb je kolem 20 let.

Související hesla