Oxidy

, starší název kysličníky, binární sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějšími prvky. Kyslík má v oxidech oxidační číslo –II. Oxidy některých kovů jsou zásadotvorné (oxid vápenatý CaO), oxidy některých nekovů jsou kyselinotvorné (oxid sírový SO3), některé prvky tvoří oxidy amfoterní (tj. reagují s kyselinami i hydroxidy, např. oxid hlinitý Al2O3). Řada oxidů má význam jako rudy (např. oxid železitý Fe2O3) nebo suroviny (např. oxid křemičitý SiO2).

Ottův slovník naučný: Oxidy

Oxydy v. Kysličníky.

Související hesla