Pachatel nepřímý

, osoba, která ke spáchání trestného činu zneužije jinou osobu (např. osobu trestně neodpovědnou, donucenou fyzickým násilím, osobu jednající v omylu), přičemž sama nejedná nebo jedná nezaviněně. Pachatel nepřímý je odpovědný, jako by trestný čin spáchal sám. Viz též zavinění.