Pachatel přestupku

, fyzická osoba, která svým jednáním uskutečnila všechny znaky přestupku, byla v době činu příčetná a dovršila patnáctý rok věku. Je-li stanovena právní povinnost právnické osobě a její porušení naplňuje znaky přestupku, neodpovídá právnická osoba jako celek, ale fyzická osoba, která po právu za ni jednala, nebo osoba, která jednat osobě přikázala, pokud šlo o jednání na příkaz.