Pachatel trestného činu

, osoba, která trestný čin spáchala sama nebo s dalšími osobami (spolupachateli).

Související hesla